Iako živimo u digitalnom dobu, Post-it šarene papiriće i dalje koristimo svakodnevno i svugdje. I to ne samo kao podsjetnike, bilješke i to-do liste, već i za razvoj kreativnih ideja, analizu i brainstorming. I dok je prije svaki član tima prepisivao sadržaj sastanka, zahvaljujući 3M Post-it Aplikaciji, sada papiriće možemo lako unijeti u svoj mobitel, promijeniti, organizirati i podijeliti s kolegama.

Kako funkcionira?

U sklopu aplikacije, jednim slikanjem možemo zabilježiti čak do 200 kvadratastih papirića, a kvačicom označujemo koje sve papiriće želimo unijeti. Slikani Post-it papirići će se prebaciti u viralni oblik nakon čega ih možemo organizirati, premještati, brisati ili dodavati novi sadržaj.

Osim pretvaranja analognog sadržaja u digitalni, u aplikaciji možemo direktno stvarati svoje kombinacije, a sama aplikacija nudi nam i neke predloške poput brainstorming i to-do tablice.

Aplikacija u ponudi ima 13 veselih boja, a svaki Post-it papirić može se okretati, micati, slagati u grupe i favorizirati. Pisanje je također jednostavno. Uz klasično korištenje tipkovnice, postoji i opcija pisanja prstom a to samo znači da su opcije još veće – crtanje, križanje napisanog ili čak podcrtavanje.

Brainstorm, save, share.

Ono što je najzanimljivije je da cijeli sadržaj možemo brzo podijeliti s kolegama putem Post-it aplikacije, eksportirati u Trelo aplikaciju, ili pretvoriti u nekih od dokumenata – .pdf, .png, Power Point, Excel, .zip, i  jednostavno poslati. Gdje god bio, svatko u timu dobit će uvid u brainstorming proces, nove zadatke kao i mogućnost dodavanja novih bilješki.

Post-it se već dugo ne koristi samo kao mali podsjetnik, već za interaktivne i učinkovite sastanke i radionice u raznim odijelima. U vrijeme kada su poslovi sve kreativniji, a način rada sve češće remote, ova aplikacija odličan je alat da nam Post-it papirići budu organizirani, a naše kreativne ideje nadohvat ruke.

Aplikacija je besplatna i dostupna za sve iOS i Android uređaje, tako da je skinite što prije i uživajte u Post-it-u i analogno i digitalno.