SMART analiza često se koristi u kontekstu osobnog planiranja, profesionalnog razvoja, upravljanja projektima i marketinga. Osigurava da ciljevi nisu samo dobro definirani, već i realni i usmjereni na konkretne rezultate. Cilj ove metode je pretvoriti nejasne ideje ili široke ciljeve u djelotvorne planove koji se mogu sustavno pratiti.

Svatko želi učiniti više u poslu, osobnom životu i samorazvoju. Ali za to uvijek nema dovoljno vremena, truda, smjernice ili motivacije. Postavljanje ciljeva SMART metodom je alat koji pomaže da se:

 • ostvare maksimalni rezultati;
 • učinkovitije koriste osobni resursi;
 • brže ide prema ciljevima;
 • izbjegne razočaranje i psihičko izgaranje;
 • poboljša raspodjela radnog vremena;
 • dinamično razvija poslovanje ili osobni napredak;
 • određuju prihvatljivi rokovi za zadatke.
smart-metoda-znacenje

Što je SMART metoda? Kako postaviti SMART ciljeve?

SMART je akronim koji označava specifične, mjerljive, ostvarive, realne i pravovremene ciljeve. Svako slovo ovdje označava jedan od kriterija koje cilj mora zadovoljiti, a oni pomažu usredotočiti se i povećati šanse za njegovo postizanje.

Pojednostavljeno, svi principi postavljanja ciljeva u SMART metodi mogu se svesti na jednu riječ — konkretnost.

Specifično (Specific) – Čvrsti u namjeri

Cilj treba biti dobro definiran, jasan i nedvosmislen. Konkretni ciljevi imaju znatno veću šansu biti ostvareni. Primjerice, dok bi opći cilj bio “želim doći u formu“, specifičan cilj je “želim se učlaniti u teretanu i vježbati četiri puta tjedno kako bih bio zdraviji”.

Cilj treba biti precizan, te uključivati pojedinosti o tome što se želi postići kako bi na tome bio fokus. Prilikom određivanja specifičnog cilja, korisno je odgovoriti na sljedeća pitanja:

 • Tko je uključen u ovaj cilj?
 • Što želim postići?
 • Gdje se ovaj cilj želi postići?
 • Kada želim postići ovaj cilj?
 • Zašto želim postići ovaj cilj?
smart-metode-ciljevi

Mjerljivo (Measurable) – Cilj se može i treba mjeriti

SMART cilj mora imati kriterije za mjerenje napretka. Ako nema kriterija, neće se moći odrediti napredak i provjeriti jesmo li na pravom putu. Mjerljivost cilja bi trebala odgovoti na pitanja:

 • Što će biti pokazatelj napretka?
 • Kako ćemo znati jesmo li postigli cilj?

Postizanje cilja mora biti vidljivo, a idealno je ako je izraženo brojevima.

Ostvarivo (Achievable)Budite hrabri, ali ostanite realni

Cilj treba biti dostižan s obzirom na raspoložive resurse. Mora ga biti moguće postići, ne smije biti prelagan niti pretežak.

Postavljanje izazovnih, ali izvedivih zadataka ubrzava napredak i štiti od psihičkog izgaranja.

 • Imam li resurse i sposobnosti za postizanje cilja?
 • Ako ne, kako mogu doći do njih?

Dostižnost cilja trebala bi biti rastegnuta kako bismo se osjećali izazovno, ali dovoljno dobro definirana da ga zapravo možemo postići. To znači da nas mora potaknuti da nadmašimo sami sebe, ali da ostanemo dostupni.

Dugo odgađanje planirane radnje ili neznanje što treba učiniti da se on postignete, znači da je potrebno  postaviti lakši cilj.

Realno (Realistic)Birajte istinski smislene ciljeve

Iako “ostvarivo” i “realno” zvuče kao dva slična pojma, ovdje se misli na relevantnost cilja. Realan cilj je relevantan i dostižan s obzirom na trenutne uvjete i raspoloživa sredstva.

Cilj mora biti važan za nas ili tvrtku. Mora biti u skladu s drugim relevantnim ciljevima, strategijom tvrtke i biti nešto s čime smo voljni i sposobni raditi.

Relevantni cilj će dati pozitivan odgovor na pitanja kao što su:

 • Je li vrijedno toga?
 • Je li ovo pravi trenutak?
 • Zadovoljava li moje potrebe ili potrebe tvrtke?
 • Je li primjenjiv u današnjem društveno-ekonomskom okruženju?

Ako uspijete odgovoriti što detaljnije, cilj je zaista značajan.

Pravovremeno (Time-bound)Definirajte jasno vremensko ograničenje

Dostizanje cilja treba biti vremenski ograničeno. Mora imati jasno definiran vremenski okrvir. To može biti određeni datum ili vremensko razdoblje koje će davati osjećaj hitnosti i pomoći u održavanju motivacije.

Prekoračenje ciljanog datuma u SMART metodologiji ocjenjuje se kao neostvareni cilj.

Vremenski ograničen cilj općenito će odgovoriti na sljedeća pitanja:

 • Do kada želite postići svoj cilj? Ima li moj cilj rok?
 • Što mogu učiniti za šest mjeseci?
 • Što mogu učiniti za šest tjedana?
 • Što mogu učiniti danas?

Primjer SMART cilja

Primjerice, u profesionalnom kontekstu, cilj bi mogao biti: “Povećati prihod od prodaje za 20% u sljedećem fiskalnom kvartalu u odnosu na prethodni kvartal.

Specifično: Povećanje prihoda od prodaje jasno definira što treba postići.

Mjerljivo: Povećanje od 20% je mjerljiv kriterij.

Ostvarivo: Pretpostavlja se da je cilj dostižan s obzirom na analizu prodajnih trendova i resursa.

Realno: Cilj je relevantan za tim i usklađen s resursima.

Pravovremeno: Rok je jasno definiran – sljedeći fiskalni kvartal.

SMART metoda u praksi

Prilikom izrade i praćenja SMART ciljeva, vrlo su korisni alati poput Post-it papirića. Ovi praktični papirići omogućuju vam brzo zapisivanje i organiziranje vaših ciljeva, koraka za njihovo postizanje te redovno praćenje napretka. Post-it papirići mogu se lako premještati, reorganizirati i prilagoditi, što je vrlo korisno kada se ciljevi mijenjaju ili se prilagođavaju novim okolnostima.

Važnost SMART metode

Primjena SMART metode može značajno poboljšati način na koji se postavljaji i ostvaruju ciljevi. Korištenjem ove metode, ciljevi postaju jasniji, mjerljiviji, ostvariviji, realniji i vremenski ograničeni.

SMART metoda potiče jasnu i konciznu definiciju onoga što se namjerava, eliminira dvosmislenost i čini cilj razumljivijim. Olakšava stvaranje detaljnog akcijskog plana s jasnim prekretnicama i vremenskim rokovima, što pomaže u učinkovitoj organizaciji resursa i vremena.

Postavljanje ostvarivih i realnih ciljeva povećava motivaciju i predanost čineći uspjeh opipljivijim. To pomaže u održavanju motivacije čak i pred izazovima.

Putem mjerljivih kriterija, SMART metoda omogućuje kontinuirano praćenje napretka prema cilju, olakšavajući prilagodbe na putu kako bi ostali na pravom putu.

Bilo da se radi o osobnim ili profesionalnim ciljevima, SMART metoda je moćan alat za postizanje ambicija.