Prije nego se odlučite za novu strategiju, ili želite krenuti s nekim novim projektom ili idejom, procijenite što dobro funkcionira, kako to ostvariti, te što vam može stajati na putu. U tome će vam svakako pomoći SWOT analiza. Izuzetno jednostavan alat kojim se utvrđuju prednosti i mane, procjenjuju različite poslovne prilike i lakše planira dobra poslovna strategija.

Što je SWOT Analiza

SWOT analiza je skraćeno od Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats, odnosno Snaga, Slabosti, Prilike i Prijetnje. Svaka kategorija doprinosi tome da ono što analizirate pogledate detaljno, objektivno i iz različitih (pa i novih) kutova.

Snaga i slabosti su unutar vaše kompanije – stvari koje imate pod kontrolom i koje možete promijeniti. One su ono čime raspolažete ovdje i sada.

Prilike i prijetnje su vanjski utjecaji – ono što se događa izvan vaše kompanije, na tržištu. Možete iskoristiti prilike i izbjegnuti i zaštiti se od prijetnji, ali ih ne možete promijeniti. Prilike i prijetnje su ono što tek dolazi.

Kako napraviti SWOT analizu

Izrada SWOT analize je jednostavna i ne zahtjeva veliku formalnost. Dovoljno je izraditi tablicu dva na dva i u pojedine rubrike napisati vaše Snage, Slabosti, Prilike i Prijetnje.

  • Snaga

Snaga je nešto u čemu je poduzeće uspješno ili neko svojstvo koje pojačava njegovu konkurentnost. To su unutarnji pozitivni atributi unutar kompanije na kojima imate kontrolu.

Koje su jake strane vašeg proizvoda/usluge? Po čemu se razlikuje od drugih proizvoda/ usluga? Jesu li ove prednosti dovoljno iskorištene?

Što se radi dobro? Koji jedinstveni resursi se mogu iskoristiti? Što treće strane vide kao našu prednost? Koji su poslovni procesi uspješni? Koje vrijednosti imate u timu (znanje, edukacija, network, vještine, reputacija)? Koje su druge vrijednosti koje imate u pogledu klijenata, opreme, tehnologije, izuma, imovine? Koje su prednosti u odnosu na konkurenciju?

  • Slabosti

Slabost je nešto što poduzeću nedostaje ili nešto u čemu je neuspješno (u usporedbi s konkurentima). Slabost su karakteristike koji uzrokuju nepovoljan položaj na tržištu. Radi se negativnim faktorima koji umanjuju vašu snagu. Stvari koje je potrebno poboljšati.

Koje su slabosti vašeg proizvoda/usluga? U čemu je vaš proizvod slabiji od ostalih proizvoda/usluga na tržištu?

Gdje je potrebno poboljšanje? U čemu je konkurencija bolja? Koji vam resursi nedostaju? Postoje li nedostaci u timu? Jeste li na idealnoj lokaciji?

  • Prilike

Prilike su povoljni trend ili događaj u okruženju koji poduzeću otvara prostor za nove poslovne mogućnosti.

Koji vanjski čimbenici mogu biti iskorišteni ako se ukaže prilika i nađu resursi?

Koje su prilike na tržištu? Kako možete iskoristiti svoju snagu? Postoje li nadolazeći događaji ili trendovi koje možete iskoristiti?

  • Prijetnje

Prijetnje su vanjski, nepovoljan trend ili događaj u okruženju koji može ugroziti poslovanje poduzeća.

Koji vanjski čimbenici mogu biti prijetnja u smanjivanju vašeg udjela na tržištu? Postoje li određeni rizici i potencijalni problemi?

Što trenutno radi konkurencija? Dolaze li vaše slabosti do izražaja? Koje nevolje mogu naškoditi vašem poslovanju? Mijenja li ponašanje kupaca koje može naškoditi poslovanju? Dolaze li trendovi koji mogu biti prijetnja?

swot analiza

Raspravite sa timom o svakoj pojedinoj stavci i zapišite odgovore. Za bolju vizualizaciju i interaktivnost upotrijebite Post-it proizvode – Post-it Super Sticky blokiće, samoljepivi flipchart ili Piši-briši foliju.

Zašto SWOT Analiza

Vizualizacijom ovih pozitivnih i negativnih čimbenika u timu omogućit ćete da se čuje svaki glas i potaknuti dublju procjenu teme o kojoj se raspravlja.

Kad završite, imat ćete četiri popisa koji će vam pomoći da vidite je li ono što analizirate obećavajuća opcija ili rizičan izbor, a sama odluka biti će lakše donesena.

Spremni za uspješnu strategiju

Rezultate SWOT analize interpretirajte kako biste slabosti pretvorili u snage, a i prijetnje u prilike. Utvrdite kako minimalizirati slabosti, iskoristiti prilike i pripremiti se na prijetnje.

Za svaku od donesenih rješenja i odluka, napišite popis radnji koje možete napraviti, upišite ih u kalendar i postavite ciljeve.  Sa svojim ciljevima i planiranim akcijama bit ćete na dobrom putu ispunjavanja strateškog plana za vaše poslovanje.

I za kraj, podsjećam vas da sve što analizirate možete lako prenijeti u digitalni oblik putem Post-it aplikacije.

swot analiza uz post it